KONTAKT

Przedsiębiorstwo Budowlane PROBUDEX sp. z o.o.
ul. Wołowska 4, 51-116 Wrocław

e-mail: probudex@probudex.wroclaw.pl

KRS: 0000181659 | Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 894-00-06-557